Stomaatje.nl

De website waarmee alles ooit begon; met alle ins en outs rondom stoma's. In juli 2004 online gegaan als simpele website, inmiddels alweer een paar lay-outs verder.

www.stomaatje.nl