Op 3 maart 2013 heeft de stichting haar ambassadeursproject gelanceerd. Stichting Stomaatje vindt het heel belangrijk dat de informatie op haar site feitelijk juist, volledig en up-to-date is en heeft daarom de hulp van professionals (de ambassadeurs) ingeroepen.
 
Een MDL-arts, een chirurg, vanuit de V&VN: een stomaverpleegkundige en twee kinderstomaverpleegkundigen, maar ook een diëtiste, sportarts, re-integratiecoach, een psychologe en een seksuoloog. Al deze professionals hebben volledig op vrijwillige en belangeloze basis ieder de pagina’s die liggen in hun expertisegebied voor ons nagekeken. Door deze professionele blik is elke kleine of grote fout of onduidelijkheid eruit gefilterd. Op de nagekeken pagina’s staat een ‘beeldmerk’, zodat het voor elke bezoeker duidelijk is welk onderwerp er zijn nagekeken. Ieder jaar laten wij de professionals de informatie op onze site controleren zodat de informatie up-to-date blijft.