Februari 2011

6de jaargang, Editie 24

 

1.
Terugblik

2.
Het heden en een voorzichtige vooruitblik


 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het vorige jaar, en kijken we vooruit. Welke doelen hebben we in 2010 behaald? En wat zijn onze ideeen voor 2011 en de toekomst? Ook willen we het heden laten zien. Waar staan wij voor? En wat doen wij achter de schermen? Hoe willen we verder met de stichting? Dit en nog meer kun je lezen in deze nieuwsbrief voor onze forumleden en donateurs. Je kunt het beschouwen als een klein jaarverslag. Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

Terugblik

Allereerst de cijfertjes van onze verschillende websites:

 

Unieke bezoekers

In 2010 was het aantal unieke bezoekers van website en forum: 247.727 (vorig jaar was dit 196.297). Hiervan zijn 66,62% nieuwe bezoekers. Van dit bezoekersaantal is 132.063 van www.stomaatje.nl, dit is een stijging van 26,29% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal forumbezoekers was 97.189, dit is een stijging van 8,54% met 2009. Op de .com is het aantal unieke bezoekers 3.837, dit is een stijging van 87,43 % met het vorige jaar. Dit hoge getal komt mede doordat stomaatje.com niet het gehele jaar van 2009 online is geweest.

Record

Gemiddeld over een heel jaar genomen kwamen er rond de 680 bezoekers per dag (in 2009 was dit 538). De beste maand van het afgelopen jaar was november met 23.546 unieke bezoekers. Dit betekend dat we het record van april 2008 met 21.601 bezoekers veroorzaakt door de tv uitzending van Je Zal Het Maar Hebben op BNN hebben ingehaald! En dat zonder media aandacht. Wel blijft het record van die dag staan met een piek van 1982 bezoekers. In heel 2006 hadden we 27.469 unieke bezoekers en daar gaan we binnenkort in 1 maand overheen!

Stomaatje.nl

Onze bezoekers blijven gemiddeld 3.25 minuten op Stomaatje.nl en bekijken 2,32 pagina's per keer. Hoe komen jullie op Stomaatje.nl terecht? 15,14% is direct verkeer, 9,03% komen via andere sites, blogs, startpagina's e.d. waar onze link vermeld staat en 75,83% komen via een zoekmachine op onze website terecht. De landen van waaruit wordt gekeken zijn natuurlijk Nederland op de eerste plaats, daarna België, Duitsland, Engeland, Ierland, Amerika, Nederlandse Antillen, Spanje, Frankrijk en Suriname. Japan, Canada en Israël zijn uit de top 10 verdwenen.

.com

Bij de .com is de gemiddelde bezoektijd 2.18 minuten. 41,91% is direct verkeer, 28,85% komen van verwijzende sites en 29,24% komen via een zoekmachine. De bezoekers komen vooral uit Amerika, Engeland, Nederland, Canada en Duitsland, in deze volgorde.

Design your stoma

Bij Design your stoma hadden we in 2010 een aantal bezoekers van 18.078. In 2009 was dit 15.128, een stijging van 5,63%. De klanten (want dat zijn het bij Design) blijven 3.19 minuten op de website en bekijken 5,98 pagina's per keer. 69,81% zijn nieuwe bezoekers. 14,19% is direct verkeer, 64,45% komen van verwijzende sites en 21,36% komen via een zoekmachine Er zijn in totaal 67 bestellingen gedaan waarvan 29 banden en 90 hoesjes.

Forum

  De forumleden blijven gemiddeld 8.01 minuten rondneuzen (ruim 1 minuut langer dan vorig jaar). Jullie bekijken 11,43 pagina's per bezoek (1 pagina meer dan in 2009). We hebben er in het afgelopen jaar 509 leden bij gekregen. Er zijn ook mensen verwijderd waardoor we nu 932 leden hebben. De teller van het aantal berichten gaat naar de 120.000 toe, wat betekend dat er 25.000 in 2010 zijn gepost. Er worden gemiddeld 64 berichten per dag gepost. Het totaal aantal onderwerpen staat nu op 1960, wat inhoudt dat er in een jaar tijd ruim 600 topics zijn bijgekomen.

Gastro-maatjes

Op 2 december 2010 is er een nieuwe website onder de vleugels van Stichting Stomaatje gelanceerd: Gastro-maatjes. Een website over de oorzaken en gevolgen van maagproblemen. Het is een basis en hij is nog niet af, maar het is een begin! Onze eerste CMS (contentmanagementsysteem) website, een systeem dat het makkelijker maakt om een website bij te houden, in plaats van HTML. Volgend jaar hiervan de cijfertjes.

 

Wat is er nog meer gebeurd het afgelopen jaar?

 

Social media

In juni 2008 waren we al een Hyves gestart en in november 2009 een Twitter,  waardoor iedereen op de hoogte kan blijven van onze laatste nieuwtjes en die op stomagebied. In januari 2010 zijn hier een Facebook en een LinkedIn bijgekomen. Zo kan iedereen voor zich kiezen vanuit welke hoek hij of zij informatie wil krijgen. Ten slotte hebben we ook ons eigen You tube kanaal. Hier kun je abonnee of vriend worden om op de hoogte te blijven van onze filmpjes die we maken of over ons worden gemaakt.

Design your stoma

Design your stoma loopt enorm goed, zo goed zelfs dat we (helaas) vaak een wachtrij hebben. Het is een initiatief van Stichting Stomaatje, geheel vrijwillig en niet commercieel (we verdienen er geen geld mee; het zou kostendekkend moeten zijn, maar door de vele wisselingen van naaisters maken we nog verlies). Begin vorig jaar moest Roos er door privé omstandigheden helaas mee stoppen. Al snel daarna kwam Melanie ons versterken. Het afgelopen jaar hebben we flyers laten drukken en een roll-up laten maken speciaal voor de afdeling van Design, die we al hebben gebruikt op twee beurzen. Binnenkort zijn we zelfs uitgenodigd bij onze zuiderburen. Ook is er voor de hoesjes een Lockmachine aangeschaft, waar Ingrid nu mee aan het oefenen is. Zo worden de hoesjes nog mooier! 

Symposia en workshops

  We zijn als stichting op verschillende symposia, workshops en congressen aanwezig geweest en hebben naast informatie gekregen en dingen geleerd, flink genetwerkt. Ook hebben we een aantal keer met een stand op een beurs mogen staan. Erg vereerd waren we dat we werden uitgenodigd door de V&VN stomaverpleegkundigen om op 1 december deel te nemen op hun jubileum symposium. Midden in de doelgroep: de professionals! Vele stomaverpleegkundigen hebben flyers en een poster meegenomen voor op hun stomapoli. Eigenlijk bleek iedereen ons al te kennen, maar vonden ze het erg leuk eens kennis te maken of een compliment te geven. Ook krijgen we wekelijks aanvragen van ziekenhuizen om flyers op te sturen.

Naam en logo vastgelegd

We hebben het afgelopen jaar onze naam en logo vastgelegd. Onze naam was door iemand gebruikt en van bedrijven kregen we te horen dat ze door de war waren. We hebben dit uiteindelijk recht kunnen trekken maar hebben nu wel de naam Stomaatje vastgelegd zodat dit niet zomaar voor andere doeleinden gebruikt kan worden.  

Donateurs

 In het beleidsplan van 2010 stond dat we meer donateurs wilden werven. Dus zijn we het afgelopen jaar begonnen met een donateursactie om actiever op zoek te gaan naar mensen die ons willen steunen. Deze mensen hebben we nodig om de stichting te waarborgen en niet afhankelijk te worden van 1 grote sponsor, maar ook om de website zoveel mogelijk reclame vrij te houden (want sponsors betekent reclame). We hebben dit gedaan door middel van een actie, waarbij alle namen van de donateurs en nieuwe donateurs in een bak kwamen waaruit telkens drie werden getrokken en een prijs toegestuurd kregen. Dit lieten we zien door middel van filmpjes gemaakt door Suus. Hadden we in 2009 nog pas 44 donateurs (bedrijfsdonateurs/sponsors niet meegerekend) in 2010 is dit gegroeid naar 78 donateurs die met elkaar € 1.766,10 euro overmaakten. In maart gaan we degenen die ons hebben gemachtigd innen. Wij hopen natuurlijk dat door het krijgen van dit jaarverslag de andere donateurs hun betaling weer in orde gaan maken (als dat nog niet gebeurd is). Om het allemaal gemakkelijker te maken met de betaling zijn er, naast 'Ideal' en geven via 'Geef Gratis', ook de opties 'automatische machtiging' en 'Paypal' bijgekomen. Ook krijgen de donateurs tegenwoordig als dank een oorkonde van Stichting Stomaatje.

Vele aanmeldingen vinden er plaats om een actie ten behoeve van Stomaatje te starten. De eerste werd afgelopen jaar gestart door Margriet. Zij heeft in juli de Nijmeegse 4 daagse gelopen en startte haar actie op GeefSamen. De opbrengst is ten goede gekomen van Gasto-maatjes.

Sponsors

Met onze sponsors blijft het stabiel. We kiezen bewust niet voor een hoofdsponsor maar voor meerdere sponsors van leveranciers en fabrikanten van stomamateriaal (al wordt in andere organisaties onze formule bedrijfsdonateurs genoemd), zodat we onze onafhankelijkheid bewaren. We willen graag alle merken stomamateriaal en accessoires op de website kunnen laten zien en niet merkafhankelijk worden. Dat maakt het wel creatiever werken en hierdoor moet je soms een mooie kans voorbij laten gaan, maar onze onafhankelijkheid gaat voor alles. We hebben het afgelopen jaar met veel bedrijven gesprekken gevoerd om te bespreken wat zij belangrijk vinden en graag willen. Daarnaast hebben we met professionals gesproken om te bekijken hoe we dit uit kunnen voeren zonder dat je deze onafhankelijkheid verliest. We moeten wat commerciëler en zakelijker worden, maar tot in hoeverre? We moesten wat strenger worden in wat we op website en forum (laten) plaatsen. De sponsors hebben bijvoorbeeld voorrang in productplaatsing op de website. We hebben een duidelijkere scheiding gemaakt tussen wel en geen sponsor. Ook op de linkenpagina zijn we strenger, zo plaatsen we geen gratis commerciële links meer. We beseffen dat we jaren te gemakkelijk en naïef zijn geweest, maar nu maken we een duidelijke ommezwaai in reclame maken. Op het forum moesten we daardoor helaas ook strenger worden: geen commerciële doorlinks meer. Natuurlijk even wennen voor de forumleden en moderators.

Van de bijdragen van sponsors en donateurs zijn we afhankelijk, dus we zijn er heel dankbaar voor dat deze ons willen steunen en daardoor ons voortbestaan waarborgen! Wij vragen mensen niet te sponsoren of te doneren, maar te willen investeren in de toekomst van de stomadrager.

Naast contact en gesprekken met leveranciers en fabrikanten van stomamateriaal hebben we het afgelopen jaar contact gehad met ziekenhuizen, V&VN stomaverpleegkundigen, de Stomavereniging, David Bergen, Leo Rosendahl en andere instanties en professionals. Ook worden onze ervaringen gewaardeerd en zijn Suus en Eliene bijvoorbeeld ingehuurd door een leverancier voor hun expertise.

De financiën

 Onze inkomsten en uitgaven kun je bekijken op onze website. We zijn dit als stichting niet verplicht, maar vinden transparantie belangrijk. Er waren in december wat opmerkingen van mensen die bang waren dat we niet goed met ons geld omgingen. Wij worden aan alle kanten gecontroleerd, je kunt gegevens bijvoorbeeld opvragen bij het CBF. Van professionals, bedrijven en instanties krijgen we regelmatig te horen dat ze het knap vinden dat we met 10.000 euro per jaar rond kunnen komen. Je ziet dus duidelijk een verschil van inzicht. Alles wat er bij ons binnen komt benutten we voor de stichting, voor onze doelen. Het bestuur stopt er naast tijd en energie zelf geld in. We hebben wel sinds 2010 ingesteld dat het bestuur reiskosten m.b.t. Stomaatje terug kan vragen. Het gehele team zijn vrijwilligers en worden dus niet betaald. De enigen die een onkostenvergoeding krijgen zijn de naaisters van Design your stoma, dit conform de regels van de belastingdienst, zodat zij kosten als elektriciteit vergoed krijgen. En we hebben een regeling met het team dat ze sommige kosten op kunnen geven als gift in natura bij de belasting, zodat wij als stichting toch iets terug kunnen doen als dank.

Stomaatje team

Het afgelopen jaar zijn we gaan bekijken welke taken er liggen en waar we mensen voor zoeken. Zo zijn er de vacatures ontstaan. We zijn de procedure steeds zakelijker aan gaan pakken met eerst een Skype gesprek, dan een sollicitatie face to face, het ondertekenen van een vrijwilligersovereenkomst, een welkomstmap, evaluatiegesprekken en een bedankdag. Het was een roerig jaar in het Stomaatje team met veel mensen die kwamen en gingen. Door schade en schande zijn we wijs geworden en we hopen in de toekomst een stabiel team te vormen waar we voor langere tijd op kunnen bouwen.

  Heftige maand

 December was een heftige maand voor ons. Naast dat er twee mensen van het Stomaatje team werden geopereerd en er daardoor een onderbezetting was, is er commotie ontstaan bij forumleden die het niet eens zijn met onze werkwijze. Na het lanceren van de basiswebsite Gastro-maatjes is het geëscaleerd. In de nasleep daarvan moesten we helaas de laatste week van december ons forum offline zetten. Een uitgebreidere reactie over deze situatie is te vinden op ons forum. We hopen dat mensen ons de kans geven te kunnen blijven bestaan en te groeien. Hierbij kunnen fouten en obstakels ontstaan, waarvan we willen leren en ontwikkelen. Door deze situatie in december zijn we zo aan het wankelen gebracht dat we hebben getwijfeld of en vooral hoe we door wilden gaan. Willen en kunnen we nog wel energie steken in iets wat sommige mensen blijkbaar zo tegen staat? Door de hartverwarmende reacties van stomadragers en professionals beseffen we dat we wel degelijk nodig zijn. We gaan dus door, maar op een heel laag pitje en een andere werkwijze. Verder in de nieuwsbrief hierover meer. 

Niek de Jong

November 2009 wonnen wij de  Niek de Jong prijs. Een hele eer dat wij als innovatief en imagobevorderend zorgproject worden gezien. Met het geldbedrag wat we hiermee wonnen waren we van plan ons eerste boek 'Relatie en seksualiteit met een stoma' uit te brengen. We waren al in contact met een drukker toen er een uitgever op ons pad kwam. Hij was zo enthousiast over Eliene's nog door hem uit te geven boek dat hij alles van Stomaatje uit wil brengen. Fantastisch! Zo hoeven wij het niet in eigen beheer uit te brengen, wat erg veel geregel scheelt. Hierdoor zijn we nu aan het kijken en voorbereiden aan welk van onze projecten het nu zal worden besteed.

Goudse Business Club

  Het afgelopen jaar wonnen wij nog een prijs, een donatie. Ieder jaar kiest de Goudse Business Club een goed doel uit om een deel van het contributiegeld aan te schenken. Dit jaar zijn wij unaniem gekozen. Vaak is er een enorme discussie over wie het moet worden maar nu waren ze het snel eens! Op 1 juni vorig jaar kregen wij op een feestelijke avond de cheque overhandigd. het bedrag zijn we aan het besteden om ons te professionaliseren zoals workshops en symposia en informatiemateriaal aan te kopen. Ook zijn we, met dank aan LR consulting, een jaar lang lid van deze Business Club en denken ze met ons mee hoe we die knop om kunnen zetten naar een professionele organisatie. Kijk hier voor de foto's, media en zelfs twee filmpjes!

Trouw goede doelen top-50

Waar we ook van onder de indruk waren was onze 17de plaats in de Trouw Goede doelen top 50.  Wat erop neerkomt dat is gekeken naar de opzet van de organisatie, het niveau van transparantie en de manier waarop projecten worden aangepakt. Geweldig dat uit dit onderzoek blijkt dat wij goed met ons geld omgaan.

In de media

Naast dat we steeds vaker als bron worden vermeld bij ervaringsverhalen of informatie over het onderwerp stoma's, wat soms niet meer bij te houden is, verschijnen we nog af en toe met een interview in de media. De kranten, tijdschriften en tv opzoeken zal een belangrijk doel van ons blijven, om zo de taboe wat er rondom stoma's hangt te doorbreken en de informatie te verspreiden. Toch doen we niet klakkeloos aan alle aanvragen mee. Zo wilde het magazine Linda, waar een aantal Stomaatjes aan mee zouden werken, het onderwerp stoma niet positief maar juist negatief en heftig belichten en zo sensatie oproepen. De mensen die werden geïnterviewd konden zich niet vinden in hun verhaal, ze werden totaal anders neergezet. Hoewel wij een taboe willen doorbreken was dit tegen ons gevoel in en hebben wij, nadat de interviews al af waren, helaas moeten annuleren. We zullen het taboe op andere (positieve) manieren doorbreken!

Mediapartner

Geweldig is dat we werden gevraagd voor een dubbelinterview met stomaverpleegkundige voor het WCS Nieuws, het tijdschrift van de Woundcare Consultants Society. Wij mochten de kant van de stomadrager belichten bij onderwerpen als de nazorg als je een stoma hebt gekregen. Deze moet nog uitkomen! Leuk ook om te vertellen datde krant Het Kontakt onze mediapartner is geworden. Wij maken reclame voor hen en zij plaatsen onze persberichten. Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren.

Collecte

In 2010 hebben wij weer de jaarlijkse collecte gelopen voor de ANGO (Handicap.nl), het is een belangrijke inkomstenbron voor Stichting Stomaatje. Van iedereen die namelijk vanuit Stomaatje een straat loopt of een hele wijk onze zijn of haar hoede heeft, krijgen wij een gedeelte van de opbrengst. In 2006 kwamen we met deze collecte in aanraking en is er 25% van 1 bus naar Stichting Stomaatje gegaan. Dit was toen rond de tien euro (dus in totaal 40 euro opgehaald). We beseften meteen dat dit heel interessant was om uit te breiden.

2007

Het jaar daarna hadden twee mensen een eigen wijk onder hun hoede. Dit betekent dat je zorgt dat de bussen bij de mensen worden gebracht en opgehaald, dat je collectanten werft en het geld naderhand telt en bij de bank brengt. Je hoeft niet zelf te lopen maar beiden hebben enorm veel straten voor eigen rekening genomen! Dat jaar, 2007, was er 25% voor Stichting Stomaatje: er werd 2526,08 euro opgehaald waarvan er 631,52 euro naar Stichting Stomaatje ging. We hebben hiermee onder andere visitekaartjes laten maken, producten met ons logo en het zwemuitje kunnen organiseren.

2008

In 2008 hadden drie mensen een wijk onder hun hoede. Tezamen zorgden zij ervoor dat we dat jaar zelfs 30% kregen! In totaal werd er 3284,80 euro opgehaald en bracht de collecte 985,44 euro voor ons op. Hiermee hebben we wederom een zwemuitje kunnen organiseren, een nieuw forum en de Engelse versie van Stomaatje gelanceerd.

2009

In 2009 was er veel animo om een straatje te lopen, er werd door verschillende collectanten bij elkaar 2.684,44 euro opgehaald, waarvan 671,11 euro naar Stichting Stomaatje ging. Het gemiddelde opgehaalde bedrag per bus was 38,25 euro. Het laagste bedrag was 0,36 cent en het hoogste bedrag 82,95 euro. Van de 25% opbrengst hebben we Design your stoma een boost gegeven. We hebben flyers laten drukken, een lockmachine aangeschaft, stoffen ingekocht en labels laten maken.

2010

In 2010 liepen er maar liefst 14 wijken voor Stomaatje. Er werd 4881,91 euro opgehaald en 30% ging er naar de Stichting toe (1464,59 euro). Wij hebben hiervan onder andere extra feestelijk ons vijfjarig bestaan kunnen vieren. In 2011 is de collecte van 5 tot en met 11 juni. Wil je meer informatie over de collecte? Stuur ons dan een email!

Onze activiteiten

Op zondag 29 augustus 2010 hebben we met een groep stomadragers en hun partners, vrienden, familie en kinderen ons vijfjarig bestaan met een feestelijk tintje gevierd. We hebben een reis door het lichaam gemaakt in Corpus-Experience. Hierna hebben we genoten van een 3 gangen lunch en ten slotte (na een wat natte wandeltocht) een boottocht over de Kaag waarbij zelfs het zonnetje ging schijnen. Het was een recordopkomst met 33 mensen! Iedereen kreeg een klein aardigheidje als aandenken aan ons jubileum. Door de fantastische opbrengst van de collecte hebben we deze dag zo feestelijk kunnen vieren. We willen dan ook alle mensen die voor ons hebben gecollecteerd of een wijk onder hun hoede hadden enorm bedanken!

Zondag 9 mei 2010 organiseerden we ons jaarlijkse zwemuitje. Het was een grote opkomst van meer dan 30 mensen. Duidelijk dus dat dit zwemmen onder lotgenoten erg geliefd is. Het wokken was ook erg geslaagd. Afgelopen jaar kregen de deelnemende stomadragers voor het eerst een goodiebag vol met leuke producten van onze sponsors, welke enthousiast ontvangen werd! Indien je lid bent van het forum, kun je hier de verhalen en foto's lezen en zien van deze activiteit.

 

 

 

 

 

Het heden en een voorzichtige vooruitblik

2010 was een erg roerig jaar met vele hoogtepunten maar ook af en toe een dieptepunt. het aankomende jaar (2011) wordt voor ons een jaar van bezinning en even een pas op de plaats maken om te bekijken waar we staan. Welke kant willen we op? Waar zijn we nodig? Wat is er nodig? We merken dat we op dit moment onze plaats niet weten. Aan de ene kant zien we dat we steeds meer worden gerespecteerd in het stomawereldje, zo werden we laatst aangezien voor de jongerenafdeling van de Nederlandse stomavereniging, een groot compliment natuurlijk. Aan de andere kant worden we van veel dingen afzijdig gehouden. We lopen daardoor soms achter de feiten aan, of doen iets waar anderen al mee bezig blijken te zijn en komen in hun vaarwater. Terwijl onze stelregel is dat we alleen dingen doen die er nog niet zijn, en waar behoefte aan is. We gaan dit jaar terug naar de basis. Even alles op een laag pitje, in stand houden wat we hebben. Geen extra projecten en grote ideeën. Nee, ons richten op onze belangrijkste pijler: informatievoorziening. En dat door middel van het forum, de boekenlijn, de media en natuurlijk het allerbelangrijkste: websites. Hier ligt onze kracht. We zijn ons teveel met andere dingen bezig gaan houden en gaan dit jaar terug naar onze oorsprong.

Het forum

 We zien dat we het forum een te grote factor hebben laten worden in onze taken. Er kwamen steeds meer moderators, teveel eigenlijk. Hierdoor hebben we ze niet goed kunnen coachen, voelden ze zich ondergewaardeerd en verdwenen ze weer. Het forum moet een op zichzelf staand iets zijn. Moderators zijn er om af en toe in te grijpen waar nodig, en interessant nieuws te plaatsen. Af en toe een tip. Iets verplaatsen als het verkeerd staat. Ze zorgen voor de orde. Maar verder moeten de forumleden elkaar helpen. Het is uiteindelijk bedoelt voor (aanstaande) stomadragers en hun omgeving die de steun en ervaringen nodig hebben van stomadragers die hen zij voorgegaan. Dat hoeven niet alleen moderators te zijn. We willen dit gedeelte van Stomaatje als bestuursteam wat meer loslaten zodat we ons kunnen richten op andere taken. 

  Eliene legt haar voorzitterschap neer

Een jaar geleden schreven we al in de nieuwsbrief bij onze vooruitblik dat Eliene zich langzaam terug ging trekken om na haar operatie aan een betaalde baan te kunnen beginnen. Door de vervelende situatie in december gaat ze nog een stapje verder en heeft ze de keuze gemaakt haar voorzitterschap geheel neer te leggen. Ze is op dit moment nog aan het herstellen van haar operatie en gaat daarna op zoek naar een baan. Zodra ze aan het werk is zal ze alleen nog af en toe in haar vrije tijd aan Stomaatje werken. Ze twijfelt nog of ze het gezicht van Stomaatje kan blijven, aangezien er mensen zijn die dit 'persoonsverheerlijking' noemen. De tijd zal uitwijzen tot in hoeverre Eliene betrokken blijft bij Stomaatje. We willen haar bedanken voor het opzetten van Stomaatje en respecteren haar beslissing dat ze na jaren voor anderen klaar te hebben gestaan kiest voor een betaalde baan en haar privé leven.

Wat doen we nu eigenlijk?

We merken dat veel mensen niet weten wat we nu eigenlijk zoal doen. Ja, het forum is duidelijk. En de website. Maar wat er allemaal achter de schermen speelt is een onbekend gebied. We laten ieder jaar in de nieuwsbrief zien waar we ons mee bezig houden, zodat mensen snappen waarom er zoveel tijd in gaat zitten. Hoewel de tijd door vrijwilligers gebeurd en dus gratis is, zijn er ook kosten aan verbonden. Omdat we niet te ver vooruit kunnen vertellen wat we doen benutten we sinds afgelopen jaar iedere vorm van "social media". Ook hebben we de pagina Wat doen wij gemaakt om kort samengevat een idee te geven.

 Onze doelen: boek!

Als we naar de nieuwsbrief van een jaar geleden kijken zien we dat een aantal doelen nog niet zijn behaald. Tijd, mankracht en mogelijkheden ontbreken vaak om iets af te kunnen ronden. Ons boekje 'Relatie en seksualiteit' hadden we bijvoorbeeld al veel eerder uit willen brengen. We zijn lang bezig geweest met de voorbereidingen om het in eigen beheer uit te kunnen geven, tot er ineens een uitgever geïnteresseerd was. De voorbereidingen met de uitgever vergen meer tijd dan gedacht, maar binnenkort moet het er dan zeker van komen! Het ISBN nummer is er, de cover is klaar, de teksten nagekeken en de adressen van de geïnterviewden verzameld voor een exemplaar als dank. Ons doel voor dit jaar is, naast eindelijk dit boek uitbrengen, de voorbereidingen voor ons volgende boek te realiseren. Hier zijn we achter de schermen al mee bezig, en zodra het eerste boek uit is laten we weten welk onderwerp we hebben gekozen en willen we interessante verhalen voor dit onderwerp verzamelen van mensen die op ons pad komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit een serie boeken wordt met in elk een apart onderwerp behandeld; informatie van de website aangevuld met vele ervaringsverhalen. Indien je in de toekomst de gehele serie in bezit hebt, kun je dit zien als de website in boekvorm.

Nieuwe lay-out Stomaatje.nl

  De nieuwe lay-out voor Stomaatje.nl waar we al een hele tijd mee bezig zijn, is ook een project die we graag in 2010 af hadden gezien. Doordat we een erg grote website hebben met vele pagina's, teksten en afbeeldingen, vergt dit veel werk om over te zetten. Een reden dat dit allemaal wat langer duurt is doordat we Gastro-maatjes voor hebben laten gaan en tijdelijk die van Stomaatje.nl stil hebben moeten leggen. Deze website voor mensen met maagproblemen en/of een voedingsstoma stond in de nieuwsbrief van vorig jaar als doel voor 2010, dit is dus waargemaakt! Maar de afdeling en een eigen forum, wat we ook hebben willen starten, is door gebrek aan mensenkracht voorlopig van de baan. De website voor Stomaatje.nl hopen we in 2011 af te krijgen. Het zal een website worden met een professioneler en meer volwassen uiterlijk, maar wel met de gezellige inslag van Stomaatje. Overzichtelijker en meer mogelijkheden voor ons, maar ook voor bijvoorbeeld de sponsor.

Start een actie

In het jaarverslag van 2010 stond dat we als doel stelden donateurs te gaan werven. Dit is iets dat blijvend in ons doelenlijstje zal komen te staan. We willen in de toekomst meer aandacht besteden aan het starten van een actie. Via GeefSamen kun je dit heel gemakkelijk doen. Stel, je doet mee aan een marathon of een andere sportieve activiteit, of je organiseert een feest voor je verjaardag of bruiloft. Breng heel je achterban op de hoogte van je plan en vraag hen jou te sponsoren voor deze activiteit. Een ludieke manier om in beweging te komen voor Stichting Stomaatje.

Onze activiteiten

Activiteiten worden dit jaar natuurlijk ook weer georganiseerd. Aankomende 15 mei zal ons volgende zwemuitje zijn. En zondag 28 augustus 2011 zullen we ons zesjarig bestaan vieren.

Design your stoma

Bij Design your stoma hebben we ook plannen. We gaan een nieuwe website ontwikkelen. Wel dezelfde lay-out, maar in CMS waardoor er meer mogelijkheden zijn voor een webwinkel. Dat lijkt ons handiger dan een formulier in te vullen waarbij je de gegevens moet onthouden of even ergens opschrijven. Wij zijn bezig met een projectsubsidie aan te vragen zodat we proefpakketten kunnen maken voor ziekenhuizen die voorbeelden van banden en hoesjes aan (nieuwe) stomadragers willen laten zien. Wij kunnen het ons momenteel niet veroorloven dit materiaal gratis aan te bieden, want het is een kostendekkend product.

We zijn op dit moment Mariëlle aan het inwerken, zij gaat de nieuwe lijn maken. Binnenkort wordt zij geopereerd en daarna zal deze online komen. Banden voor dagelijks gebruik en voor zwemmen en sauna, waar we al een tijd achter de schermen mee bezig zijn om ze te perfectioneren. Helaas gaat naaister Melanie binnenkort weg doordat het niet meer in haar leven past; samenwonen, reizen, opleiding... druk dus! Zodra Katinka het aandurft gaat zij de enorme drukte bij de luxe banden helpen opvangen en zijn deze weer te bestellen. Daarnaast zullen we op zoek gaan naar nog een naaister erbij. Wij denken met deze vrijwilligers voor de afdeling Design Your Stoma dan een mooie bezetting te hebben en de vraag goed aan te kunnen.  

   

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is voor de leden van het stomaforum, en voor de donateurs die hebben aangegeven hem te willen ontvangen. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je iets anders kwijt? Mail ons!

info@stomaatje.nl

 

 

Copyright © Stomaatje

www.stomaatje.nl

www.stomaatje.com

www.stomaforum.nl

www.stomalinks.nl

www.designyourstoma.nl

www.gastro-maatjes.nl